Услуга и поддршка

Поддршка (1)

Уред за тестирање на длабоко нуркање (IPX7/IPX8)

Поддршка (2)

Комора за тестирање на UV атмосферски влијанија

Поддршка (3)

Тест кутија за заштита од песок и прашина

Поддршка (4)

Тест комора за постојана температура и влажност

Поддршка (7)

Машина за тестирање на перформансите на гумен заптивен прстен

Поддршка (6)

Машина за тестирање на удар контролиран од микрокомпјутер

Поддршка (8)

Машина за тестирање на електромагнетни вибрации

Поддршка (5)

Комора за тестирање со спреј за сол

Поддршка (9)

Тест машина за отпорност на притисок

Поддршка (10)

Тест клупа за електростатско празнење